Szabó Béla - Dolomitok

Szabó Béla fotóművész képeihez Lelesz István, Molnár G. Krisztina, Peti Sándor és Vadady Attila írtak verseket

Az Alpok egyik hegycsoportját, amelyik Észak-Olaszországban terül el, Dolomitoknak nevezik. Elhelyezkedését most nem részleteznénk, azonban jellegzetességéről néhány mondatot idéznénk a Wikipédiából. „A völgyekben gyors sodrású hegyi patakok folynak, helyenként kiszélesedve tavakat alakítva ki. A különleges szirtalakulatok, fűrészfogak, gigászi pillérek, groteszk alakokat formáló sziklák, mély szakadékok változatos képe mellett a Dolomitok egyik fő varázsa a színek játéka, köszönhetően a kőzetanyag magnézium-tartalmának, amely a különböző fényhatásokra különbözőképpen válaszol, így a hegység hol vöröses-barna, hol fehéres-szürke, hol kékes-lila színben tündököl. Napkeltekor és napnyugtakor élénk rózsaszínbe vagy bíboros lilába burkolóznak a hegycsúcsok. Ez a jelenség az Alpenglühen (olaszul enrosadira), a sziklacsúcsok izzása.”
Hát nem is csoda, ha sokunkat megihlet a látvány, az atmoszféra, a hang, a fények, a színek egyszóval a varázs.
Szabó Béla fotóművész, képeivel igyekszik visszaadni abból a látványból, érzésből, amit a fények, az időjárás hatására egy-egy pillanatban mutat magából, anyagából ez a különleges hegycsoport.
Éppen ezért nem meghökkentő, de ugyanakkor mindenképpen figyelmet érdemlő, ha a képeket varázslók mellett az írókat, költőket is megihlet a monumentális festői hatás. Öröm volt, amikor rátaláltam Sík Sándor – A három orom című versére, amit még 1940-ben írt. Nem kisebb öröm volt számomra, amikor az UTOIRAT kortárs költői is társultak a neves elődhöz saját gondolatatiságukkal téve teljesebbé az élményt, amit Szabó Béla képei és a társított versek olvasása közben átélhetünk.

Vadady Attila Bálint - Hegyi legelő

Hegyi legelő, a bérceknek tövén,
Az égnek dunnáját húzta rá az alkony,
Rózsaszín párától, rőt tónusban játszik,
Fényben fürdik meg, a szikla balkon.
Napsugár pászmáját blendézi a felleg,
Árnyékba vonva sziklacsúcsokat,
Lábuknak lankáin, omladékok mellett
Mutatnak, változó furcsa foltokat.
E helynek megkapó geometriáit,
Átfesti fénnyel, minden percenet,
S ki nézi, alfától egész omegáig
Létünk meglelni, ebben meglehet.

Vadady Attila Bálint - Ahogy az ég vattái

Ahogy az ég vattái le, a mélybe csúsznak,
S homályba pólyáz csúcsokat a felleg,
Távoli ég kékjén, a felhőfodrok úsznak,
Hóporok éles bérceket ölelnek.
Vasvörös sziklákon jégbarázda látszik,
Közelszürke a szín fénytelen falakon,
Míg fehér kövek közt, apró bogár mászik,
Eluralkodik ott, a hideg hatalom.
Mint egy büszke bástya, jobbról közelítve,
Építményt mutat a természet Ura,
És gigászi erőt ezzel közvetítve,
Hat, halandókra e különös aura.

Peti Sándor - Dolomitok felhői

A Dolomitok felhőiben, mintha Isten küldene lomha lavinát a magasból fejemre, 
átszínezve hajamat, szél fújja tovább a hegyekbe, 
szirtes erőmet megtörve takarja, völgyekbe szaggatja, 
vágyaimat megfagyasztja a jéggé vált hegy oromzata.

Lelesz István - Dolomitokra

Tollad surranásán
kívül zajtalan csend
Élesszürke fehér és kék
Figyeld magad
és őrizd ott bent
még két karcsapás.
És azután zuhanás.
Borotvahabokból
előbukkanó szent.

Molnár G. Krisztina - Hidak - hegyek között

Felhők közt suhan a szárnyas gondolat.
Sziklák keresztezik árnyas, hűs utad.
Hogy megtorpannál-e? Én ezt nem hiszem.
Hisz a lélek kiútja – a végtelen.

Hol vörösesbarna, fehéres-szürke,
egy szempillantás a szimpla látomás.
Feletted az ég, benned barangolás.
Szemközt a heggyel. Törnél és omlanál.


->

Alattad a végső, nagy kirándulás.
Semmit nem értesz. De a hegy ellened.
Válaszd nyugodtan a saját szellemed.
Nincs Sors, mi elhagy. Nincs, aki elveszít.

Hegyek között csak a Te Hited fakít.
A hegyekkel szemben – magad vagy a Híd.
Ha elhagynád, lehet, minden elveszik.
Tartsd karodban, ki kitart. Övé a Hit.


(szerk.:Probis)