Vizúr János - Ősz

Mesék erdeje

Unokáinkkal
November komor estjein
mesékbe bújunk

Rőtvörös ősz

Kesernyés őszön
rozsdavörös sercegő
illat simogat

A pszichiáteri munka, a lélek titkaiban való kutakodás segített abban, hogy művészi alkotásaimban eljussak a dokumentarista természetfotótól egy sajátságos, elmélyült látásmódig. Az utóbbi évtizedekben készült képeim többnyire túlmutatnak a valóságon, természeti elemek felhasználásával inkább éteri, transzcendentális, spirituális jelleget öltenek, emberi érzéseket, benső mozzanatokat közvetítenek anélkül, hogy az ember megjelenne a fotókon. Most két haiku egy-egy őszi képemhez