Murányi Teréz

Galéria

Murányi Teréz

Murányi Teréz önvallomása expresszív festészete cikke alapján.... Témáim a tájban, vagy önmagukban ábrázolt épületek, terek egymásba játszó szerkezeti szépségei, s a múlt, a történelem rekvizitumainak, emlékeinek sejtelmes, filozofikus, olykor mitologikus átírása, sajátos látásmóddal. Eltávolodva a látható valóság megörökítését célzó törekvéseimtől a szubjektív érzés- és hangulatvilág irányába, az elvont valóság megjelenítése felé.  A megközelítés során fontos szereppel bír a megvilágítás, az ahhoz szorosan kapcsolódó szín- és fényviszonyok kifejezése, de mindenképp a harmónia jegyében. lásd még 
(szerk.:praps)